BVL 
't Bossche Hart is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Met het BVL willen we laten zien dat we de verkeersveiligheid serieus nemen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. Om de veiligheid rondom de school te kunnen waarborgen, vragen we onze ouders het volgende: 

  • Probeer zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen. 
  • Komt u toch met de auto, parkeer dan op een parkeerplaats en loop het laatste stukje naar school.
  • Respecteer het stopverbod bij de school tijdens haal -en brengmomenten.
Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om onze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde BVL te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. De verkeerscommissie bestaat uit  juffrouw Mariska  en juffrouw Joselien namens de leerkrachten en Nicole Zagers  namens de ouders.