Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouderdeel en een personeelsdeel, in voorkomend geval aangevuld met de directeur als adviseur.
De MR houdt zich bezig met beleidszaken, waarin ze adviseert en als het om een beleidswijziging gaat, al dan niet toestemming verleent. Het gaat hierbij om zaken als: kwaliteitszorg, schoolklimaat en fysieke veiligheid, opbrengsten en communicatie met de ouders.
De vergaderingen worden aangekondigd in de kalender en het verslag wordt geplaatst op de website.

De samenstelling is als volgt:

Namens de ouders:
  • Tom Pellis, vader van Olle en To.
  • Arjan Timmermans, vader van Mika en Merijn.
Namens het personeel:
  • Antoinette Ligtenberg.
  • Lindy Oomen-Broos.
Adviseur:
  • Marie-Jose Jaspers (directeur).