Kalender Kinderopvang 't Toverbosch

Onze kernwaarden

 
Eigenaarschap 
Om ook kinderen mede-eigenaar te laten zijn van dit proces worden kind- en doelengesprekken 
gevoerd, waarbij persoonlijke doelen gesteld worden en het proces, doelen en opbrengsten met elkaar 
worden geëvalueerd. Door ouder-kindgesprekken te voeren worden ouders in dit proces 
meegenomen. 


           
Samen 
Samen met kinderen worden persoonlijke doelen opgesteld waaraan gewerkt wordt. We werken met 
de kinderen voor een groot gedeelte van de dag in de veiligheid van een klassikale setting. Wanneer we 
bijvoorbeeld tijdens het thematisch werken samenwerken wordt ook wel groep overstijgend gewerkt. 
Als team werken we volgens de werkwijze van Stichting LeerKracht om "ons onderwijs iedere dag 
samen een beetje beter te maken". Plezier 
Naast het samen leren en werken vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan 
en ook op sociaal en emotioneel gebied kunnen groeien. Door schoolbreed te werken met de methode 
Kwink bieden we ook op dit vlak een doorgaande lijn. Daarnaast sluiten we zoveel mogelijk aan bij de 
belevingswereld van de kinderen.